Վերադարձի պայմաններ

Վերադարձի պայմաններ


Օգտատերը պետք է ապրանքը վերցնելու (ստանալու) պահին ստուգի ապրանքի արտաքին տեսքը: Եթե Օգտատիրոջը վաճառվել է ոչ պատշաճ որակի ապրանք, ապա նա պետք է զանգահարի  «Առցանց վաճառքի բաժնի» օպերատորին և տեղեկացնի թերությունների մասին։ Թերությունների բացահայտման դեպքում Օգտատերն իրավունք ունի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով (եթե չեն խախտվել պահպանման պայմանները և առկա է կտրոնը) վերադարձնել այդ ապրանքը: Ապրանքի որակական չափանիշները չհամապատասխանելու դեպքում Օգտատիրոջ ցանկությամբ կփոխարինվի պատշաճ որակի ապրանքով կամ Օգտատիրոջը կվերադարձվի նրա վճարած գումարը։